Денес во нашето училиште се одржа презентација на тема ВЛИЈАНИЕТО НА ХРАНАТА ВРЗ ЗДРАВЈЕТО. Група ученици од II-1/2 клас изработија постер и презентација така што сликовито беа претставени нивните идеи за здрава храна. Тие идеи беа презентирани пред останатите ученици. Беа одбрани и најдобрите цртежи изработени на предметот ликовна уметност и искористени во презентацијата. Оваа активност се одвиваше под менторство на проф. Борче Алексов.

Најдобри цртежи:

Постер кој беше изработен од ученикот Илија Димитриев :

Превод »