На ден 19.03.2022 година во СОУ “ Јане Сандански “ во Струмица се одржа општински натпревар по англиски јазик за учениците од средните училишта.

Сите наши ученици се пласираа на регионален натпревар и ги постигнаа следниве резултати:

име и презиме на ученикотгодинаменторнаграда
Валентино ТракалиновI годинаВалентина РистоваIII награда
Петар ТасевI годинаВалентина РистоваIII награда
Дарко ТодоровII годинаЉупка Туџарова-АврамоваII награда
Зорица РистоваII годинаЉупка Туџарова-АврамоваII награда
Стефан ПетрушевIII годинаЛидија НиколовскаI награда
Сара СерафимовскаIII годинаЛидија НиколовскаII награда

Честитки за сите ученици и им посакуваме многу успех и на регионалниот натпревар !

Превод »