На ден 24.02.2022 се одржа општинскиот натпревар по информатика. На натпреварот учествуваа следниве ученици од нашето училиште

  • Ципушев Ѓорги (I година), ментор: Василка Митева
  • Алексов Марко (I година), ментор: Василка Митева
  • Коцева Ана (II година), ментор: Борче Алексов
  • Поцева Верица (II година), ментор: Борче Алексов
  • Костадинов Никола (III година), ментор: Славица Атанасова
  • Нацев Нарцис (III година), ментор: Сара Ѓоргиева

Следните ученици се пласираа на регионалниот натпревар кој ќе се одржи на 5. март во СОУ „Јане Сандански“ Струмица:

  • I година:  Ципушев Ѓорги
  • II година: Коцева Ана
  • III година: Костадинов Никола

На учениците им посакуваме многу среќа на регионалниот натпревар.

Превод »