ПОВИК

 За натпревар за   ИНТЕРВЈУ ЗА РАБОТА на англиски јазик  на МАССУМ Образовното Рандеву 2016

Се повикуваат сите ученици на СОУ “ Коста Сусинов ”  да учествуваат на овој натпревар индивидуално.

 

Секој ученик  треба да се пријави за учество

кај проф. Наташа Спасевска  ( nspasevska@yahoo.com )

најдоцна до 22 ри ФЕВРУАРИ 2016

 

 СИТЕ ПРИЈАВЕНИ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА БИДАТ ПРИСУТНИ ВО УЧИЛИШТЕТО НА

 22 ФЕВРУАРИ  ( понеделник ) во 13 часот

( во кабинет по англиски јазик )

 ( Ќе добијат инструкции и насоки за изработка на биографија ( CV ), насловно писмо ( cover letter ), како составни делови на интервјуто за работа,  со соодветна назнака на работното место за кое аплицираат. Целта на овој натпревар е развивање, практицирање и демонстрирање на вештини кои треба да се поседуваат  при активно барање работа. Секој дел од овој натпревар симулира реална ситуација што сите работодавци ја практикуваат при вработување нови кадри. )

Мисијата на МАССУМ е подобрување на личните вредности на учениците и нивна подготовка за светот на конкуренцијата преку водство, практична работа и учење.

Превод »