Прва обука од проектот „Регионална поддршка за Инклузивно образование“

На 11.06.2015 во СОУ „Коста Сусинов“ се одржа Првата обука од проектот Регионална поддршка за Инклузивно образование за целиот наставен кадар. Темата беше: „Како успешно да се развива IQ кај децата“ како дел од НТЦ системот на учење, со цел функционално учење не само за талентирани деца туку за активно вклучување на сите ученици.

Obuka - Regionalna poddrska za inkluzivno obrazovanie (2)

Предавачи беа д-р Ранко Рајовиќ од Србија кој предава на 10 универзитети во Европа и Ана Петковска – стручен соработник од Центарот за едукација и советување Скопје.

Obuka - Regionalna poddrska za inkluzivno obrazovanie (3)

Obuka - Regionalna poddrska za inkluzivno obrazovanie (4)Obuka - Regionalna poddrska za inkluzivno obrazovanie (1)

Превод »