Учениците и наставниот кадар од СОУ “Коста Сусинов” Радовиш изразуваат голема благодарност до основните училишта во општина Радовиш ООУ “Крсте Петков Мисирков”, ООУ “Никола Карев”, ООУ “Кирил и Методиј”, с.Ораовица, ООУ “Коста Рацин” с.Подареш и ООУ “Орце Николов” с.Ињево, Калуѓерица и Злеово, за покажаниот интерес за меѓуучилишна соработка.

Средношколците, членови на ACCESS, исполнувајќи дел од целите на проектот, реализираа заеднички работилници со учениците од основните училишта со цел да се поттикне свесноста и желбата кај младите луѓе да се вклучуваат во проекти. На овој начин се развива комуникација, се споделуваат знаења и вештини, за да се подготвуваат младите луѓе за идните предизвици во животот.

Всушност во рамките на ова меѓуврсничко учење целта е да се збогатува и знаењето и употребата на англискиот јазик, затоа што оваа двегодишна програма за стипендирање е поддржана од Стејт Департментот на САД, во организација на МЦГО – Македонски центар за граѓанско образование, а во соработка со СОУ “Коста Сусинов”, Радовиш.

Превод »