На ден 05.03.2022 во СОУ „Јане Сандански“ Струмица се одржа регионалниот натпревар по информатика. На натпреварот учествуваа следниве ученици од нашето училиште:

  • Ципушев Ѓорги (I година), ментор: Василка Митева
  • Коцева Ана (II година), ментор: Борче Алексов
  • Костадинов Никола (III година), ментор: Славица Атанасова
  • Според постигнатите резултати на регионалниот натпревар, ученикот Костадинов Никола од III година обезбеди учество на државниот натпревар по информатика кој ќе се одржи на 19.03.2022 година во Скопје.

    Честитки!

    Превод »