На ден 26.02.2022 во СОУ „Киро Спанџов – Брко“ Кавадарци се одржа регионалниот натпревар по стручни предмети од електротехничка струка организиран од Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта од Р. Македонија.

Нашиот ученик Тренчев Лео од III година постигна одлични резултати и обезбеди учество на државниот натпревар кој ќе се одржи на почетокот од месец мај во ССОУ „Коле Неделковски“ – Велес.

На натпреварот беа опфатени предметите „Објектно ориентирано програмирање“, „Процесно управување“, „Основи на автоматско управување“ и „Основи на дигитални системи“.

Ментори на ученикот беа професорите по стручни предмети од електротехничка струка: Сашо Ристов, Борче Алексов и Дејан Милчевски.

Честитки!

Им посакуваме многу среќа на ученикот и менторите и на државниот натпревар!

Превод »