На Регионалниот натпревар по физика кој се одржа на 06.04.2024 год. во ООУ “Никола Карев” -Радовиш. Нашите ученици успешно не претставија и дел од нив се пласираа на Државниот натпревар кој ќе се одржи на 20.04.2024 год во Скопје.

ПРВА ГОДИНА

1.Кристина Гогова- успешно учество

2.Вероника Костадинова-успешно учество

3.Спасија Лукарова-успешно учество

Ментор: Гоце Лазаров

ВТОРА ГОДИНА

1.Александар Ѓорѓиев-успешно учество

2.Матеј Цветковски- Пофалница и пласман на Државен

Ментор: Гоце Лазаров

ТРЕТА ГОДИНА

1. Матеа Димитриева- пофалница и пласман на Државен

Ментор: Ленче Крстева

ЧЕТВРТА ГОДИНА

1. Деница Трајанова- успешно учество

2. Дарко Тодоров- пласман на Државен

Ментор: Славица Илиев

Превод »