На 6. мај се одржа регионалниот натпревар по хемија. Нашите ученици

  1. Гонце Ефтимова од I година
  2. Симона Долдурова од III година
  3. Ангела Јованова од III година
  4. Филип Ташков од III година

постигнаа одлични резултати и сите се пласираа на државниот натпревар.

Ментор на учениците е професорката Жаклина Стојменова.

Честитки за учениците и менторот!

Превод »