Светски ден на акција

На 11/12 Ноември, 2017 година се спроведоа еко работилници на часовите од страна на предметните професори по повод Светскиот ден на акција.

Мкеои професори имаа дискусија-разговор на некоја од еко темите заедно со учениците, некои изготвуваа еко пораки и сл, а најуспешна беше работилницата на часот по филозофија организирана од страна на проф. Јовица Илиќ со учениците од IV-2 клас. Имено на часот учениците под раководство на професорот смислиле еколошка песна која ја испеале додека професорот ја свирел музиката со својата гитара.aktivnosti po povod denot na proletta - kosta susinov (13)

Акција: Светски ден на акција 2017

Цел на акцијата: Да се едуцираат учениците за заштита на животната средина

Целна група: ученици; професори; останати вработени во училиштето

Подготовка на акцијата

Бр.АктивностиВреме на реализацијаОдговоренПотребни средства
1.Подготовка на еко работилници11.11.2017Предметен професорКомпјутер, интернет
2.Одржување на еко работилници11/12.11.2017Предметен професорПросторија во училиштето, лап-топ, проектор, гитара, маркери, фломастери

Реализација на акцијата:

Бр.Постигнати резултатиИндикаториСобрани средства
1.Едуцирани ученици на разни еколошки темиМислење на учениците////
2.Изработена еко песна и испеана од страна на ученици1 песна////
3.Изработени еко пораки20 пораки////

Учесници во акцијата:

УчеснициМашкиЖенски
1.Ученици150200
2.Наставници2030
3.Вработени//
4.Родители//
5.Општина//
6.Соработници//
7.Останати учесници//
ВКУПНО170230

Медиумска покриеност:

МедиумБрој на испратени соопштенијаБрој на објавиБрој на гостувањаБрој на присутни медиуми
Веб-страница11//

НАПОМЕНА: Песната е изработена со IV2 клас на час по филозофија со планирње и реализација на еко содржина на ден 11.11.2017 г. Учениците се јавуваат како автори на текстот и музиката кои се создаваат на самиот час в координација на професор Јовица Илиќ

ЕКОЛОШКА СОДРЖИНА

Еколошка содржина

Да се биде да се чисти

Таа душа што те слуша

Чисти мисли чисти улици

Еклошка содржина

Јас ти давам љубов сила

Ти си птица што ме води

Низ планети чисти води

Еколошка содржина

Јас сум тука сега мила

Како птица како пчела

Низ чисти градови и села

Е к о л о ш к а с о д р ж и н а

Изготвил: Катерина Сусинова-координатор на еко програмата

Превод »