Почитувани ученици!

Учебната година започнува во Среда (01.09.2021), со физичко присуство и со почитување на сите здравствени протоколи со кои ќе бидете запознаени од вашите класни раководители.

Распоредот на смени е следен:

За учениците  од I и III година приемот е во 08:00 часот.

За учениците  од II и IV година приемот е во 10:00 часот.

Превод »