И во време на пандемија, се работи, постигнува и вреднува.

Нашето училиште СОУ „Коста Сусинов“ за прв пат е избрано меѓу најдобрите од Фонд за иновации и технолошки развој.

Менторите Борче Алексов и Даниела Ѓоргиева со нивниот тим од 7 ученика успешно се претставија со својата идеја.

Тимот од ученици се од III година и го сочинуваат:
1. Берна Асанова
2. Бојан Ристов
3. Никола Димитровски
4. Димитриј Силјаноски
5. Стефан Ефтимов
6. Анастасија Ташкова
7. Миле Трајков

Честитки до менторите и учениците!

Превод »