На 28. Октомври 2022, во просториите на нашето училиште СОУ „Коста Сусинов“, беше одржана трибина со која беа оддадени признанија за најдобрите ученици на нашето училиште за минатата 2021/2022 учебна година.

На оваа трибина беа доделени дипломи на учениците кои имаат постигнато значајни резултати на натпревари од различни подрачја и области во текот на 2021/2022 година и кои имаат освоено награди на истите натпревари.

Исто така беа прогласени и учениците на прва, втора и трета годината.

Во прилог е листата со сите наградени ученици во текот на учебната 2021/22 година.

ЛИСТА-НА-УЧЕНИЦИ-КОИ-УЧЕСТВУВАЛЕ-НА-НАТПРЕВАРИ-ВО-ПРВОТО-И-ВТОРОТО-ПОЛУГОДИЕ-ОД-УЧЕБНАТА-2021

Превод »