Како и во изминатите, така и оваа учебна 2020/2021 година, учениците бележат успеси на натпреварите по математика.

Започнувајќи со општинскиот натпревар, кој се одржа на 20.02.2021 год. Од нашето училиште учествуваа 11 ученици на општинскиот натпревар  и се постигнати следниве резултати:

I година        
Зорица Ристова, Сандра Андонова и Симон Пранговски- втота награда
Михаела Тадирова -трета награда

II година 
Ана Бибовска – втора награда
Филип Ташков и Стефан Петрушев -пофалница

IV година     
Моника Трајанова и Берна Асанова – пофалница

Овие ученици се пласираа и на регионалниот натпревар, кој се одржа на 13.03.2021 год. Постигнати се следниве резултати:

I год:  Михаела Тадирова и Симон Пранговски – трета награда

II год: Ана Бибовска – трета награда

IV год: Моника Трајанова – пофалница

Овие ученици се пласираа на Државниот натпревар кој треба да се одржи на 24. и 25. април на ПМФ Скопје.

Превод »