На 18.03.2023 се одржа општински натпревар по англиски јазик за основните и средните училишта, во кој земаа учество и ученици од прва, втора и трета година од нашето училиште. Горди сме на постигнатите резултати од страна на нашите ученици и им посакуваме успешно учество понатаму на регионалниот натпревар.

Ред. Бр.Име и презимеКласОсвоени поениОсвоена наградаПродолжува на регионален
1.Михаела ТадироваIII-1100I (прва)Да
2.Максим КрстевIII-190I (прва)Да
3.Илија НиколовII-181II (втора)Да
4.Ѓорги ЦипушевII-171III (трета)Да
5.Катерина КрстеваI-186II (втора)Да
6.Викторија СпасоваI-185II (втора)Да
Превод »