На 22.05.2023 г. нашите ученици Столе Василев, Габриела Коцева и Клаудија Атанасова под менторство на професорот Јовица Илиќ зедоа учество на дебата НАСИЛСТВО ВО УЧИЛИШТАТА.

На дебатата која се одржа на Филозофскиот Факултет беа присутни министерот за образование и наука Јетон Шаќири, Лука Павичевиќ претседател на средношколската унија, како и еминентни професори од областа на социологијата и психологијата.

Заклучоците и насоките ќе бидат дел од идниот развоен план за справување со насилството во училиштата.

Превод »