На 20.03.2023 беше одржана третата работилница од проектот “BRAVE – ХРАБРИ” на тема “Активирај се! – Биди одговорен кон животната средина!”, под раководство на проф. Венка Тадирова, а во соработка со Здружението на граѓани “Еко Логик”. Учениците имаа можност да учествуваат во…

read more

      Ученици од СОУ „Коста Сусинов”, учесници во проектот BRAVE, под менторство на проф. Венка Тадирова и проф. Катерина Сусинова, го одбележаа 21. Март – Денот на пролетта, преку акција на засадување сезонско цвеќе – лале, нарцис и темјанушка – со цел…

read more

На 3. октомври 2022 година во нашето училиште беше одбележан Денот на чистиот воздух. Ученици заедно со нивни наставници реализираа акција на засадување на цвеќиња и хортикултурно уредување на училишниот двор. Цвеќињата беа поставени пред влезот на нашето училиште. Во склоп на…

read more

И овој ден, вторник 22.02.2022, учениците презедоа активности за разубавување на животната средина. „Да ја вреднуваме и цениме водата“ Водата е во основата на одржливиот развој и е клучот за социо-економскиот развој, здравите екосистеми и за самиот опстанок на човекот. Тоа е…

read more
Превод »