На ден 06.04.2022г. група ученици од I и III година од СОУ „Коста Сусинов“ кои реализираат настава на македонски и турски наставен јазик беа на организирана посета на неколку значајни места во Скопје. Оваа организирана посета е прва од повеќето планирани активности…

read more

На 17. и 18. февруари 2017 дваесеттина ученици од нашето училиште предводени од професорите Маја Сулева и Катерина Диманова  учествуваа на ученички камп во хотел Континентал во Скопје. На 18. февруари 2017 во Младински културен центар се одржа второто издание на Фестивалот…

read more

Декорирање и украсување на кабинетот по физика, пишување цитати од познатиот физичар Алберт Ајнштајн со заедничка соработка на учениците од сите етнички групи- активност во рамките на проектот за меѓуетничко интегрирано образование Општа цел на активноста: Декорирање и украсување на кабинетот по…

read more

План за подолготрајни воннаставни заеднички активности ,,слободни ученички активности’’за двојазични училишта СОУ ,,Коста Сусинов’’ – Радовиш Општа цел на активноста:  изработка на периоден систем на елементите по предметот хемија со заедничка соработка на учениците од етнички групи од прва година. Конкретни цели: испитување на својства…

read more
Превод »