Учениците од гимназиските паралелки, во рамките на статијата “Успешни приказни од нашето училиште” втора година по ред прават интервју со поранешен ученик од нашето училиуште како дел од проектните активности “Изработка на училишен весник” под менторство на наставник Нина Железарска. Ученици, се…

read more

Учениците од гимназиските паралелки, во рамките на статијата “Успешни приказни од нашето училиште” прават интервју со поранешен ученик од нашето училиште како дел од проектните активности “Изработка на училишен весник” под менторство на наставник Нина Железарска. Ученици, се надеваме дека ќе Ви…

read more

Ефтим е роден во Радовиш и своето средно образование го заврши во СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш. Тој има дипломирано на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје во 2008 година, а магистрирано на истиот факултет на насоката Интелигентни информациони системи…

read more

Славе Јовановски е еден од многуте успешни луѓе кои го завршиле средното образование токму во СОУ Коста Сусинов. Тој по завршувањето на средното образование добива стипендија „Ристо Гуштеров“ благодарение на талентот по математика и информатика. Стипендијата го води во Ohio University каде што…

read more
Превод »