Организацискиот одбор при СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш распишува литературeн конкурс на тема:

  • „Пораки кон иднината“, поезија, за учениците од IX одделение и
  • „Кога сега би нé гледал и слушал Коста Сусинов што би му кажале“ , есеј, за учениците од I до IV година.

Право на учество имаат ученици од  IX одделение од сите oсновни училишта во општините Радовиш и Конче, и ученици од I до IV година од средните училишта. Творбите ќе бидат класифицирани во две категории:

– категорија  IX одделение

– категорија I-IV година

Поетските творби за литературниот конкурс  во категоријата за IX одделение да се во должина најмногу до 25 стиха. Најзначајно е детските песни да се оригинални. Творбите да се испраќаат на е-маил адресата: kostasusinov@yahoo.com,  најдоцна до 01.04.2022 година. Е-маилот да ги содржи следните податоци: име и презиме на ученикот, училиште, место, ментор, телефонски број и е-маил на менторот, со назнака  за литературeн  конкурс на тема: „ Пораки кон иднината“.

Литературните  творби за литературниот конкурс  во категоријата за учениците од I до IV година да се во должина од 300 до 350 зборови. Најзначајно  е да се оригинални. Творбите да се испраќаат на е-маил адресата: kostasusinov@yahoo.comнајдоцна до 01.04.2022 година. Е-маилот да ги содржи следните податоци: име и презиме на ученикот, училиште, место, ментор, телефонски број и е-маил на менторот, со назнака  за литературeн  конкурс на тема: „Кога сега би не гледал и слушал Коста Сусинов што би му кажале“.

Откако жири-комисијата  ќе направи избор, наградените ќе бидат известени за начинот на одржување на манифестацијата. 

За сите информации, можете да се обратите на e-mail адресата: kostasusinov@yahoo.com .

Превод »