Nada-CipusevaНада Ципушева е една од познатите личности кои потекнуваат од Радовиш и имаат предавано токму во нашето училиште. Таа има завршено Филозофски факултет – ОНО, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а моментално е Пратеник од Радовиш во Собранието на  Република Македонија.  Таа е вклучена во повеќе активности во Собранието.

Работен историјат׃

  • Раководител на РЦУК- Неготино 2010- до денес
  • Раководител на РЦУК- Радовиш 2009-2010
  • Професор по мир,толеранција и заштита од 2003 до 2009
  • Директор на ДСУ „Коста Сусинов“ –од 1999 до 2003
  • Секретар на ДСУ „Коста Сусинов“ –од 1995 до 1999
  • Професор по Одбрана и заштита- од 1983 до 1995

 

Волонтерска активности:

  • Поранешен член на совет на општина Радовиш – Претседател на Комисијата за култура,образование и спорт
  • Член на Македонско – Руско друштво, Радовиш
  • Член на УО на СОУ ,, Коста Сусинов “ – Радовиш
  • Претседател на Советот на 35-те Караманови поетски средби за 2008год
Превод »