Часовите во СОУ „Коста Сусинов“ се одржуваат online според следниов распоред:

Прва смена                                                 Втора смена

I-час  07:30 – 08:15                                        I-час 13:30 – 14:15
II-час 08:20 – 09:05                                        II-час 14:20 – 15:05
III-час  09:25 – 10:10                                      III-час 15:20 – 16:05
IV-час 10:15 – 11:00                                      IV-час 16:10 – 16:55
V-час 11:05 – 11:50                                        V-час 17:00 – 17:45
VI-час 11:55 – 12:40                                       VI-час 17:50 – 18:35
VII-час 12:45 – 13:25                                       VII-час 18:40 – 19:20

Превод »