На 3. октомври 2022 година во нашето училиште беше одбележан Денот на чистиот воздух.

Ученици заедно со нивни наставници реализираа акција на засадување на цвеќиња и хортикултурно уредување на училишниот двор. Цвеќињата беа поставени пред влезот на нашето училиште.

Во склоп на акцијата исто така беа изработени хамери од страна на учениците.

Во прилог се фотографии од активностите.

Превод »