Учениците:
Коцева Ивана – I-2 клас
Коцева Ана – I-2 клас
Поцкова Верица – I-2 клас
Ташков Филип – II-2 клас
на општинскиот натпревар по географија постигнаа одлични резултати и сите се пласираа за регионален натпревар.

Им посакуваме многу успех и на следниве натпревари!

Превод »