На 19.02.2022 година, се одржа општинскиот натпревар по математика за средно образование. На натпреварот учествуваа следниве ученици од нашето училиште и ги постигнаа следниве резултати:

 Име и презимеГодинаменторнаграда
1.Тијана ТемелковаIМаја Сулевапофалница
2.Матеа ДимитриеваIМаја Сулевапофалница
3.Симон ПранговскиIIБилјана ЈовановаII награда
4.Зорица РистоваIIБилјана ЈовановаIII награда
5.Михаела ТадироваIIБилјана ЈовановаIII награда
6.Сандра АндоноваIIБилјана Јовановапофалница
7.Никола КостадиновIIIКатерина ДоневаII награда
8.Ана БибовскаIIIКатерина ДоневаIII награда
9.Филип ТашковIIIКатерина Доневапофалница

Честитки за сите ученици. Сите ученици обезбедија учество на регионален натпревар.

Им посакуваме многу успех и понатаму!

Превод »