Денес нашите ученици од 4-7 клас од електротехничката струка, профил компјутерска техника и автоматика беа во посета на Макпрогрес Виница -Винчини со цел да се запознаат со начинот и работа на оваа компанија.

Процесот на работа на компанијата е целосно автоматизиран па нашите ученици имаа за цел да ги усовршат знаењета на наставата по предметот Учење преку работа.

Превод »