Одржан регионалниот натпревар за учениците од електротехничка, машинска и сообраќајна струка

На 2.4.2015 г. во СОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Неготино, се одржа регионалниот натпревар за учениците од електротехничка, машинска и сообраќајна струка.

На овој натпревар, како претставник од нашето училиште беше ученикот Иван Ристов од III-9 клас кој врз основа на неговите знаења од предметите Програмирање, Дигитални системи и Автоматика се здоби со Пофалница и се пласира на државниот натпревар кој ќе се одржи на 6.5.2015 г. во Струмица.

regionalen-natprevar-elektro-struka

Ментори на нашиот ученик се Славица Атанасова, Даниела Ѓоргиева, Дејан Милчевски и Сашо Ристов.

Превод »