Во периодот од 29-31 март 2022 години, претставници на Средношколската унија при СОУ “Коста Сусинов”-Деница Трајанова, Симон Пранговски и Дарко Тодоров, сите од II година гимназиско образование, под менторство на наст.Наташа Спасевска, престојуваа во Собранието на РСМ во Скопје и хотел Романтик во Велес, поддржани од  Фондација Конрад Аденауер и LEAD Лидери за едукација, активизам и развој.

Учениците, пред тимови од вкупно седум гласни ученички заедници и професионална тричлена комисија, го претставија нашето училиште и целокупната работа на Ученичката заедница или нашата Средношколска унија во него. Исто така ја презентираа и нивната иницијатива за активност која ќе биде спроведена од страна на средношколците во следниот месец.

Нашата Ученичка заедница беше избрана за една од трите најгласни во РСМ и доби грант во износ од 10000 мкд. Критериумите според кои се избираа трите најГЛАСни УЗ беа следните:

  1. Уреденост и начин на функционирање на ученичката заедница
  2. Степен на влијание и учество во консултации и носење на одлуки во рамки на училиштето
  3. Степен на активност во спроведување на различни активности и вклучување на учениците во истите
  4. Квалитет на предложената иницијатива која би се реализирала со освоената награда

Исто така, во дружба со другите ученици од нашата држава, нашите ученици се стекнаа со нови пријатели и искуства, разбраа како работат другите УЗ и во иднина ќе се трудат да имплементираат нови и корисни практики во нашето училиште и нашата УЗ.

Превод »