Педагошко-психолошката служба на училиштето ви ја става (нуди) на располагање e-mail адресата kostasusinovdokumenti@yahoo.com за учениците, родителите и наставниците.

На оваа e-mail адреса можете да побарате стручен совет или консултација за вашите потреби ( образовни, емоционални и сл.)

Превод »