Славе Јовановски е еден од многуте успешни луѓе кои го завршиле средното образование токму во СОУ Коста Сусинов. Тој по завршувањето на средното образование добива стипендија „Ристо Гуштеров“ благодарение на талентот по математика и информатика. Стипендијата го води во Ohio University каде што…

read more

Во рамките на проектот за „Инклузивно образование“ е одржана активност за изработка на хамер проекти со пораки за инклузијата. Проектите беа прикачени во ходникот на училиштето.

read more

Декорирање и украсување на кабинетот по физика, пишување цитати од познатиот физичар Алберт Ајнштајн со заедничка соработка на учениците од сите етнички групи- активност во рамките на проектот за меѓуетничко интегрирано образование Општа цел на активноста: Декорирање и украсување на кабинетот по…

read more

План за подолготрајни воннаставни заеднички активности ,,слободни ученички активности’’за двојазични училишта СОУ ,,Коста Сусинов’’ – Радовиш Општа цел на активноста:  изработка на периоден систем на елементите по предметот хемија со заедничка соработка на учениците од етнички групи од прва година. Конкретни цели: испитување на својства…

read more
Превод »