“ Големата книга на природата е напишана со јазикот на математиката.” –  Галилео Галилеj На Регионалниот натпревар по математика кој се одржа во нашето училиште на ден 17.2.2018 година земаа учество 140 ученици од сите средни училишта од Струмица, Радовиш, Штип, Делчево,…

read more

На ден 16.4.2016 година нашето училиште  беше домаќин (организатор) на 49. Регионален натпревар по Физика за учениците од основните и средните училишта од Регион 4. На натпреварот учествуваа околу 110 ученици од Регион 4 т.е од основните и средните училишта од Радовиш…

read more

На 2.4.2015 г. во СОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Неготино, се одржа регионалниот натпревар за учениците од електротехничка, машинска и сообраќајна струка. На овој натпревар, како претставник од нашето училиште беше ученикот Иван Ристов од III-9 клас кој врз основа на неговите знаења од…

read more

на 25.4.2015 г. во СОУ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија, се одржа регионалниот натпревар за учениците од електротехничка струка. На овој натпревар, нашето училиште го претставуваше ученичката Микерем Јашарова од III-9 клас која врз основа на нејзините знаења од предметите Програмирање, Дигитални системи…

read more
Превод »