Во периодот од 1 до 4 јуни, тројца професори и десет ученика од СОУ “Коста Сусинов” беа во тридневна посета на гимназијата од Велика Плана во Србија. Оваа посета беше дел од предвидените активности во склоп на Проектот за инклузивно образование, а…

read more

Во рамките на проектот за „Инклузивно образование“ е одржана активност за изработка на хамер проекти со пораки за инклузијата. Проектите беа прикачени во ходникот на училиштето.

read more

Општа цел на активноста: Запознавање со концептот за ИНКУЗИЈА и ДИВЕРЗИТЕТ и сфаќање на нивното значење. Вид на активноста : Работилница во склоп на Проектот за регионална подршка за инклузија во училиштето (проект на Советот на Европа и Европската унија)  Конкретни цели:…

read more
Превод »