На 29/30 Септември, 2016 година ширум нашата држава се организираше акција “Бунт против отпадот – Ајде Македонијо”. Нашето училиште, како подршка на оваа акција, а во склоп на своите еко активности ја организираше акцијата на следниот начин: Беше одржана презентација на тема…

read more

По повод 21. Март, Денот на екологијата во СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш беа одржани неколку еко работилници во кои учествуваа наставниците и учениците. Во дел од работилниците имаше дискусии околу одредени ЕКО ФАКТИ: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ кои им беа прочитани на учениците. Сите…

read more

со учениците од III – 2 клас, гимназиско образование, општествено-хуманистичко подрачје, група А класен раководител: Наташа Спасевска предметен професор по биологија: Даниела Ѓоргиева Времетраење: 2 часа ( 90 минути ) 1. Воведен дел – дискусија во голема група ( на ниво на…

read more

Учениците од СОУ Коста Сусинов, Радовиш подготвија еко музичко видео за националниот и интернационалниот натпревар организиран од страна на ОХО-здружението на граѓани за заштита на животната средина и Фондацијата за еколошка едукација (ФЕЕ). Натпреварот ќе се одржи по повод Светскиот ден на…

read more
Превод »