Учениците од проектот ACCESS дадоа свој дополнителен придонес на денешната еко активност на учениците од СОУ “Коста Сусинов”. Тие презедоа активности за уредување на внатрешноста на училиштето, со што еко катчето доби нов облик.

read more

Учениците од проектот ACCESS, денес, четврток, 24.02.2022, во просториите на СОУ “Коста Сусинов”, ја реализираа и последната работилница од предвидените 3 со учениците од 9 одделение од основните училишта во нашата Општина, кои беа предвидени во целите на проектот. На работилницата присуствуваа…

read more

Учениците и наставниот кадар од СОУ “Коста Сусинов” Радовиш изразуваат голема благодарност до основните училишта во општина Радовиш ООУ “Крсте Петков Мисирков”, ООУ “Никола Карев”, ООУ “Кирил и Методиј”, с.Ораовица, ООУ “Коста Рацин” с.Подареш и ООУ “Орце Николов” с.Ињево, Калуѓерица и Злеово,…

read more

Учениците од ACCESS проектот и нивните ментори и денес, среда 23.02.2022 год, реализираа активности предвидени од проектот. Тие одржаа работилница со учениците од ООУ “Никола Карев” од Радовиш. Повикани беа 15 ученици кои добро го употребуваат англискиот јазик, заедно со нивниот наставник…

read more
Превод »